Optimum Logistiek heeft een logistiek dienstverlener geadviseerd bij de herinrichting van het warehouse (30.000 m2). De afgelopen jaren is de vraag van haar klanten en daarmee de aard van de dienstverlening sterk veranderd. De processen werden steeds fijnmaziger, de doorlooptijden korter en binnen steeds uitgebreidere levercondities. Een goede reden om onderzoek te doen naar een stellingenplan en lay-out wat beter aansluit bij de (toekomstige) dienstverlening. Hierbij is onder andere gekeken naar de huidige en toekomstige processen (data analyse), bouwkundige aspecten, organisatie en technologische ontwikkelingen. Voor een viertal scenario’s zijn business cases uitgewerkt, waarbij o.a. gekeken is naar de exploitatiewaarde en investering van de scenario’s om te komen tot een advies voor de beste oplossing. Deze oplossing zal resulteren in:
  • Een hogere opslagcapaciteit (+15 %) in warehouse.
  • Verhoging opslag- en handlingopbrengsten.
  • Hogere productiviteit op handling (minder complexe inrichting).
  • Lagere afhankelijkheid van kennis personeel.