Is er in uw warehouse ruimte voor optimalisatie?

Onze Optimum Logistiek – quick scan geeft antwoord op deze vraag middels concrete verbeteringen én geeft inzicht in de huidige logistieke organisatie. Het doel is om de juiste balans te vinden tussen de kwaliteit, doorlooptijd, flexibiliteit en kosten van uw logistieke organisatie. Optimum Logistiek heeft de afgelopen jaren bij veel organisaties in de ‘logistieke keuken’ mogen kijken en zet deze ervaring en kennis graag voor u in.

Wat is de aanpak van de Optimum Logistiek – quick scan?

Het realiseren van een optimale logistieke organisatie vraagt om een gestructureerde aanpak. Optimum Logistiek gebruikt hiervoor het Integraal Logistiek Concept, zie figuur 1. Het Integraal Logistiek Concept helpt bij het ontwikkelen van een integrale visie op de besturing van de logistieke organisatie én de optimalisatie mogelijkheden.

De volgende activiteiten zijn onderdeel in de uitwerking van het integraal logistiek concept:

  • Interviews afnemen met de stakeholders. De operatie kent tenslotte de huidige situatie het beste.
  • Opstellen van een logistiek profiel (ordervolume, timeline, assortiment eigenschappen en overige kengetallen).
  • Analyseren van operationele (logistieke) data.
  • Logistieke processen in kaart brengen middels procesflows.
  • Eigen waarnemingen in de organisatie.
  • Uitvoeren van benchmarks intern en extern.

Wat is het resultaat van de Optimum Logistiek – quick scan?

Deze quick scan maakt inzichtelijk waar de optimalisaties liggen in uw logistieke organisatie. Een aantal voorbeelden hiervan hebben betrekking op: opslagmethodieken, warehouse lay-out, routes, procesflow, gebruik van data (Business Intelligence), intern transport materieel, personeel en organisatie, logistieke systemen,  proces management en technologie. De implementatie van deze optimalisaties kunnen in een vervolgtraject verder uitgewerkt / gerealiseerd worden.
De kosten van de quick scan zijn sterk afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Heeft u interesse om aan de slag te gaan met de Optimum Logistiek – quick scan neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@optimumlogistiek.nl, telefonisch 06-54911919 of middels het contactformulier.