Voor een retailer in food- en non-food consumentengoederen met circa 120 eigen winkels in Nederland en België is onderzoek verricht of er een business case (financieel en kwalitatief) was om de logistieke activiteiten bij een andere logistiek dienstverlener onder te brengen.

Na een analyse van de huidige processen, orderdata, randvoorwaarden en ambities is een logistiek profiel en concept Service Level Agreement (SLA) opgesteld. Een 5-tal geselecteerde logistiek dienstverleners is gevraagd om op basis van deze informatie een voorstel neer te leggen voor het uitvoeren van alle logistieke activiteiten.

De verkregen informatie en gesprekken met logistiek dienstverleners gaven voldoende aanleiding om het huidige contract op te zeggen en een tendertraject te starten.